Algemene ledenvergadering

ALV houden we dit jaar op zaterdag 8 juni. Van iedere tuin is er 1 persoon welkom in de kantine, wij starten om 14 uur. Ook nu is de ledenvergadering weer digitaal te volgen, stemformulieren kunnen tot het eind van de vergadering ingeleverd worden. De vergadering eindigt om 15.30 uur.

Na afloop van de vergadering vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats waar iedereen welkom is, hier zal de jubileumvlag voor de eerste keer gehesen worden.

De stemgerechtigde leden ontvangen de (concept-)agenda met de onderwerpen op donderdag 9 mei via de mail. De stukken liggen ook ter inzage op kantoor.