DE VERENIGING

Ons complex

Ons complex behelst 8 hectare waarvan 5 hectare tuinen en 3 hectare algemeen groen. De tuinen zijn over het algemeen 250 m², de meeste met een huisje, kasje en schuurtje.

Leden

We hebben iets meer dan 200 leden, sommige van onze leden tuinieren hier al meer dan 50 jaar met veel plezier. Gelukkig is er een aanzienlijke nieuwe aanwas van jonge leden. Ieder tuiniert op zijn eigen manier. We hebben dan ook een grote verscheidenheid aan tuinen.

Faciliteiten

Op ons complex stond een prachtige oude boerderij, die helaas 25 jaar geleden is afgebrand. Hiervoor in de plaats hebben onze leden het Polderhuis gebouwd. Hierin bevinden zich onze kantine, winkel en het kantoor. De Hooiberg heeft ook een nieuwe bestemming gekregen voor opslag van gereedschap e.d.. We hebben een goed geoutilleerde werkplaats.

Groen, groen, groen

Groen staat hoog in onze vaandel en dat is te zien op het terrein. Buiten de prachtige bomen in de windsingel hebben we 2 fruitlanen met appels, peren en kersen langs de sloten. Een heel bijzondere boom links achter op ons terrein is de sequoia, dit is tevens onze hoogste boom. De nieuw ingerichte Paddenpoel is een lust voor het oog. Evenals de border rondom het Polderhuis.

Vrijwilligers

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. En wij rekenen ons rijk met een groot aantal actieve leden.

Ons Bestuur bestaat uit 7 leden. Elke zaterdag is er een delegatie van het Bestuur aanwezig in het kantoor, loop gerust binnen.

Elk bestuurslid, behalve de voorzitter, functioneert ook als teamleider. Vrijwilligers zijn actief in de teams: Secretariaat, Financiën, Polderhuis, Bouw, Groen en de Winkel. Verder verlenen leden allerlei hand- en spandiensten.

Activiteiten

In het Polderhuis vinden allerlei activiteiten door en voor de leden plaats. Het belangrijkste is elkaar ontmoeten in een goede sfeer en genieten van een hapje en een drankje. In het weekend is het Polderhuis geopend, ook voor bezoekers. Tijdens de verschillende wandeltochten die georganiseerd worden functioneert het Polderhuis als rustpunt.

Hier vinden ook de verenigingsbijeenkomsten plaats, zoals de Algemene Ledenvergadering, de nieuwjaarsborrel, de plantjesmarkt, de tentoonstelling en het zomerfeest. Daarnaast worden er ook allerlei gezellige bijeenkomsten georganiseerd door leden, zoals kaartavonden, bloemschikken, een haak-maar-aan-clubje en in de zomer wordt er op vrijdag een warme maaltijd gekookt.

Het is ook de plek waar workshops en lezingen worden georganiseerd. Natuurlijk tuinieren, machine bediening, snoeien, composteren e.d..

In bijzondere gevallen verhuren ons Polderhuis aan derden. Zoals bijvoorbeeld aan de accordeonvereniging Apollo en aan Volkstuinvereniging De Doordouwers, voor hun vergaderingen.

HET BESTUUR

Ons Bestuur

Ons Bestuur bestaat uit 7 leden. Elke zaterdag is er een delegatie van het Bestuur aanwezig in het kantoor, loop gerust binnen.

Elk bestuurslid, behalve de voorzitter, functioneert ook als teamleider. Vrijwilligers zijn actief in de teams: Secretariaat, Financiën, Polderhuis, Bouw, Groen en de Winkel. Verder verlenen leden allerlei hand- en spandiensten.

Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat.

De taken van de teamleider Polderhuis worden tijdelijk waargenomen door Bob van den Akker.

Harry de Groot
voorzitter

tuin 70

Henk Foppen
secretaris (2e voorzitter)

tuin 86

joost van rije
penningmeester

tuin 3

buch carbo
teamleider Bouw

tuin 11

Hedwig de Gilde
teamleider groen

tuin 155

bob van den akker
teamleider winkel

tuin 88

Bob van den akker
teamleider Polderhuis (tijdelijk)

tuin 88

Elles van Steenbergen
Secretariaat

tuin 120

DE SPELREGELS

De Statuten

De Statuten van deze eerbiedwaardige vereniging bestaan al meer dan 50 jaar. Hierin staan de belangrijkste regels en uitgangspunten van de Vereniging.  Dit document kun je hiernaast downloaden.

Het Huishoudelijk Reglement (HR)

Dit is de praktische uitwerking van de Statuten. Op dit moment is er een team bezig met het updaten van het HR.

De Privacy Verklaring

Om te voldoen aan de regels hebben wij een Privacy Verklaring opgesteld, zodat het duidelijk is hoe de Vereniging met jullie gegevens omgaat.

Dekking Verzekering

De Penningmeester heeft in overleg met de tussenpersoon van de verzekeringen een brief opgesteld over de dekking van de lopende verzekeringen. Heb je nog vragen neem dan contact op met Joost van Rije, onze Penningmeester.

TEAM GROEN

Team Groen houdt zich in eerste instantie bezig met het onderhoud en de ontwikkeling van het algemeen groen op ons complex. Dit omhelst de boomsingels aan de buitenkant van ons terrein alsmede het groen bij de lanen, slootjes, paddenpoel, schaduwtuin, speeltuin en parkeerplaats.

Ook als je vragen hebt over het groen op je eigen tuin of je wilt je tuinplan bespreken kun je terecht bij Hedwig de Gilde, teamleider Groen.

Tuinwerkdienst

tuinwerkschema 2020

Woensdagbikkelgroep

Groengroep

heggen, natuurlijk tuinieren, vaste planten en zaterdagbegeleiders

Composthoop

Lezingen en workshops