Hier wordt Dennis blij van

Ja wel, ons wachten is beloond, de composteermachine is aangekomen. Onder het toeziend oog van onze Compostmeester, Dennis van Gemst (tuin 110), is de kwaliteit van onze compost met stappen verbeterd. Met deze machine gaan we hierin nog een stapje verder. En hier wordt niet alleen Dennis blij van!

Voordelen van meer en beter composteren

  • Met de composteermachine zal de kwaliteit van de compost beter worden omdat het beginmateriaal verkleind wordt.
  • Er kan een bredere range tuinafval verwerkt worden, bijv. ook hardere delen (stengels).
  • De vereniging zal hierdoor veel minder groenafval naar het scheidingsstation brengen omdat we 90% van wat we nu wegbrengen zelf gaan composteren. Ons genot is dan op weg naar een gesloten tuinafval kringloop.
  • De compost wordt opgenomen in de bodem waar het de structuur van onze klei/veenbodem zal verbeteren.
  • Door het verbeteren van de structuur van de grond wordt de biodiversiteit in de bodem vergroot en zullen de planten vitaler worden.

Voor deze machine hebben we in 2019 een subsidieaanvraag ingediend, die ondertussen gehonoreerd is. Omdat het niet gebruikelijk is dat voor machines subsidie verstrekt wordt zijn we door de Gemeente / het AVVN gevraagd om als pilotproject voor de composteermachines te fungeren. Aan dit verzoek voldoen wij natuurlijk graag.

Als de pilot slaagt, kunnen ook andere Utrechtse tuinverenigingen een verzoek voor een composteermachine indienen. Binnen de pilot doen wij via het OVU verslag van onze ervaringen met de machine en verstrekken de andere verenigingen informatie.