Ons Genot heeft klacht ‘pesten en mogelijke discriminatie’ ontvangen

Up-date

Ondertussen heeft Ons Genot bericht gekregen van de Gemeente dat na onderzoek is gebleken dat er geen enkel bewijs is waarmee onderstaande klacht aangetoond is of bewezen kan worden. Onze vereniging was blij te horen dat zij zich dus op geen enkele aantoonbare manier schuldig gemaakt heeft aan ‘pesten en mogelijke discriminatie’.

 


 

Beste mede-tuinders,

Hierbij stellen wij jullie op de hoogte van het feit dat Ons Genot een schrijven heeft ontvangen van de Gemeente Utrecht betreffende Zaaknummer 8550454, brief aan de burgemeester, waarin de Gemeente een klacht heeft ontvangen van een tuinder van Ons Genot over ‘pesten en mogelijke discriminatie’. De indiener wenst anoniem te blijven.
Ondanks dat deze klacht anoniem tot ons is gekomen, hebben wij sterk het vermoeden dat dit te maken heeft met een van de mailwisselingen die wij voeren i.v.m. de schouwresultaten.
Wij zijn ondertussen bezig met een verweer en houden jullie natuurlijk op de hoogte van het verdere verloop.

We willen nog eens duidelijk gezegd hebben dat:
wij iedereen, die op enig moment het gevoel heeft gepest of gediscrimineerd te worden, met klem aanraden hierop actie te ondernemen. Ongeacht of dit gebeurt door een ander tuinlid, mede-tuinder, een externe, bestuur of een ander orgaan van de vereniging. Als vereniging verwerpen wij iedere vorm van discriminatie, dus op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke andere grond dan ook. Binnen onze vereniging is dit ongewenst en wordt dit niet getolereerd. Ook op het terrein van Ons Genot is namelijk gewoon de Nederlandse Grondwet van toepassing. Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod – Nederlandse Grondwet (denederlandsegrondwet.nl)

Zoals jullie weten stammen onze huidige statuten uit 2000. Hierin komt het woord discriminatie niet voor, noch vind je een artikel over conflicthantering. In onze nieuwe statuten en reglementen, waar we vorig jaar mee begonnen zijn en die op de agenda van de Algemene Ledenvergadering 2021 staan, komen deze zaken wel aan de orde.

Het team dat zich gebogen heeft en nog buigt over de allerlaatste aanpassingen aan de statuten stelt voor om met klachten of conflicten om te gaan op de volgende manier:

  • Altijd eerst naar degene (lid, leden of organen van de vereniging) die het betreft, lukt dit niet dan
  • Naar het bestuur, als het betref tussen leden en/of organen (niet zijnde het bestuur zelf), lukt dit niet dan
  • Inbrengen bij ALV, als er een conflict is vanuit lid, leden of organen met het bestuur dan altijd direct naar ALV, de ledenvergadering komt met een bindend besluit.
  • Of het AVVN inschakelen voor bemiddeling of bindend advies. Dit kan door het bestuur of door de ledenvergadering aangevraagd worden.