Algemene Ledenvergadering een andere keer

De ALV kan geen doorgang vinden op 25 april, wij zullen zo spoedig mogelijk een nieuwe datum prikken waarop dit wel kan. Omdat wij vinden dat het financiële gedeelte niet zolang op zich kan laten wachten sturen wij jullie dit uiterlijk half april toe.

Jullie kunnen de financiële cijfers met begeleidende uitleg van de Penningmeester alsmede de bevindingen van de kascontrolecommissie verwachten. De kascontrolecommissie bestaat uit Henk Brienesse en Henk Nass. Andre van den Akker heeft in verband met drukke werkzaamheden af moeten zeggen.