Categorie archieven: Uncategorized

wat is er aan de hand op tuin 20 en 21?

Op tuin 20 tuiniert Lotte Sprengers met haar gezin en op tuin 21 tuiniert haar zus Sterre Sprengers eveneens met haar gezin. Het is meerdere tuinleden opgevallen dat er iets veranderd is op de tuinen en daar kwamen vragen over binnen bij het bestuur. Lotte en Sterre nemen jullie hieronder graag mee in hun plannen […]

AVVN voor tuinleden

Naar aanleiding van hun jaarcongres heeft het AVVN een flyer een flyer samengesteld waarop zij aangeven wat AVVN kan betekenen voor tuinleden AVVN schreef in hun nieuwsbericht Bestuur het volgende: het bestuursverslag, het financieel jaarverslag en de herziene begroting voor 2022 en begroting 2023 zijn goedgekeurd. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke voorstellen goedgekeurd: Het collectieve […]

ALV 11 juni jl.

Zaterdag 11 juni vond de 1ste Algemene Ledenvergadering van 2022 plaats. Dit was de eerste keer dat de ALV hybride georganiseerd werd. Je kon online met de vergadering meekijken en aan de vergadering deelnemen. Voor het team was dit natuurlijk een hele uitdaging om te organiseren maar met hulp van diverse leden is dit uitstekend […]

Landschapspark Oud Zuilen

Tijdens de ALV werd door leden geïnformeerd naar de stand van zaken betreffende het Landschapspark Oud Zuilen. Deze informatie kun je vinden op de site van de gemeente Utrecht  Het terrein van Ons Genot maakt geen deel uit van het Landschapspark maar ligt er tegenaan. Hierdoor heeft de ontwikkeling van het park invloed op de […]

Dras plas oevers en duikers

De firma Agterberg begonnen met de aanleg van de 11 nieuwe duikers en de dras plas oevers lang de fruitboomlanen. Zij zijn eerder begonnen dan gepland en zullen hierdoor waarschijnlijk ook eerder klaar zijn.  Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van omstandigheden als vorstperiodes ed. Oorspronkelijk was de idee om ook aan de tuinkanten […]

fijne feestdagen

Wij wensen alle leden, mede-tuinders, donateurs en andere betrokkenen gelukkige feestdagen. Een zalig Kerstmis en een gezond 2022. Alvast terugkijkend op 2021 kunnen we niet anders dan concluderen dat we met z’n allen het 2e corona-jaar relatief soepeltjes zijn doorgekomen. We bedanken eenieder die hier op een positieve manier aan bijgedragen heeft. Onze dank gaat […]

Maatregelen

Alweer aangescherpte corona-maatregelen Ook Ons Genot dient zich aan de maatregelen te houden, dit betekent onder andere dat tot 14 januari as.: de Winkel, de Kantine en het Kantoor zijn gesloten het terrein blijft toegankelijk houdt het toegangshek op slot het buitentoilet blijft open houdt je aan de gestelde maatregelen en blijf vriendelijk tegen elkaar En […]

De bestellijsten voor zaden en pootaardappelen zijn er weer!

In de tuinwinkel en in de kantine ligt de zaadcatalogus van Garant Zaden weer voor jullie klaar. De bestellijst voor de zaden en pootaardappelen zit in de catalogus ingevouwen. Uiterlijk tot 15 januari kun je de ingevulde bestellijsten inleveren door deze in een envelop in de brievenbus voor de tuinwinkel te doen, of door ze […]