De Eerste Duiker

Het water in de slootjes langs onze tuinen staat met regelmaat heel hoog zodat de afwatering van onze tuinen te wensen overlaat. Dit is al langere tijd zo, het vorige bestuur was al in overleg met de Gemeente over het onderhoud hiervan.

Volgens Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Duiker_(kunstwerk) is een duiker een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. De reden dat de duikers vervangen moeten worden is dat de huidige duikers te diep onder water liggen en niet meer goed doorlopen doordat er bezinksel achterblijft in de duikers waardoor ze verstoppen en de waterstroom stagneert.

Op ons terrein bevinden zich 12 van deze duikers, daar waar de slootjes onder het pad doorlopen. Geen van de bestaande duikers werkt naar behoren, sommige wel heel erg slecht. Het vervangen van een duiker is een arbeidsintensief en kostbaar gebeuren. We hebben bericht gekregen van de Gemeente dat zij de duikers wil gaan vervangen. De 1ste duiker gaat op korte termijn vervangen worden, waarna er een evaluatie plaatsvindt en een plan opgesteld zal worden voor het vervangen van de andere duikers.