Hieronder tref je een inventarisatie aan van de diverse nieuwsitems. We hebben ze op datum van bekendwording gezet, je kunt makkelijk overzien wat de stand van zaken nu is.

Heb je vragen, maak je je zorgen of krijg je stress van de omgevingsvisie? Iedere zaterdag tussen 12 en 14 uur zijn er bestuursleden in de kantine aanwezig en beschikbaar voor een gesprek.

 

de nieuwsberichten

 

Op 12 april is het artikel over Ons Genot verschenen in de Volkskrant. Het is geschreven door Rik Kuiper en de foto’s zijn gemaakt door Arie Kievit

Ook in de digitale Volkskrant vind je het artikel
Tuincomplex vreest plaats te moeten maken voor sportvelden: ‘Het barst hier van de jonge eekhoorntjes’ | de Volkskrant

De Omgevingsvisie Overvecht 

Kort geleden hebben wij het wijkbericht ontwerp OVO (omgevingsvisie Overvecht) binnen gekregen, samen met de documenten Buurtkaarten (tekeningen van de plannen) en een toelichting buurtkaart. Deze kun je onderstaand downloaden.

wijkbericht ontwerp OVO mail

Wijkbericht omgevingsvisie buurtkaarten

toelichting buurtkaart

 

De aangepaste versie van de omgevingsvisie Overvecht staat online, en bestaat uit meerdere documenten. Je vindt op de website van de gemeente Utrecht veel informatie, Omgevingsvisie Overvecht | Gemeente Utrecht – Omgevingsvisie

De raadsbrief met de documenten Omgevingsvisie Overvecht Deel A en B, milieueffectrapport en het participatie verslag kun je hier lezen

Raadsbrief Omgevingsvisie Overvechtvrijgave voor inspraak Utrecht – iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Wat betekent dit voor Ons Genot?  
Wat opvalt en bijzonder prettig is voor onze vereniging is dat er op de plattegrond van de omgevingsvisie niet langer voetbalvelden getekend staan. Dit geeft de tuinder moed!

Echter op pagina 49 van het document Omgevingsvisie Overvecht Deel A staat:

Meer ruimte voor veldsport

De sportdeelname in Overvecht is laag, terwijl sport en beweging essentieel is voor de gezondheid. Daarom kiezen we ervoor de ruimte voor veldsport mee te laten groeien met de groei van de wijk. We kijken hoe we het gebruik van de bestaande sportaccommodaties kunnen optimaliseren en welke mogelijkheden er zijn om sport- en beweegfuncties toe te voegen aan het nieuwe sportcluster bij de Vechtsebanen en het bedrijventerrein. Voor de langere termijn zoeken we ruimte voor de inpassing van een sportcomplex met 3 à 4 velden. Het Noorderpark is hiervoor de eerste beoogde zoeklocatie. In het geval dat niet haalbaar blijkt, onderzoeken we de verplaatsing van volkstuincomplexen, waaronder ‘Ons Genot’ naar het Noorderpark. Zodat op de huidige locatie van ‘Ons Genot’ sportvelden gerealiseerd kunnen worden.

Hoe nu verder?

Uit het bovenstaande kunnen wij alleen maar concluderen dat het gevaar zeker nog niet geweken is en dat wij alert moeten blijven. En doorlopend de aandacht blijven vragen voor deze kwestie.

Tot 20 mei 2024 ligt het ontwerp omgevingsvisie Overvecht ter visie. En kunnen betrokkenen een reactie (zienswijze) geven, dit zal Ons Genot zeker doen. Binnenkort hebben wij overleg met het AVVN over de te nemen stappen, zoals eerder aangegeven trekken wij gezamenlijk op.

In het wijkbericht staat dat er 3 inloopavonden georganiseerd en wij vragen jullie om naar toe te gaan. We horen graag wat jouw bevindingen zijn.

Voor ons gedeelte van Overvecht is dit:
Maandag 22 april, van 17 – 21 uur, Vechtsebanen, Mississippidreef 151

Heb je nu al vragen of maak je je zorgen, neem dan contact met ons op. Elke zaterdag van 12 – 14 uur zijn er bestuursleden in de kantine aanwezig om met jou van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Je bent van harte welkom, ook als je ‘alleen maar’ wilt weten hoe andere leden over deze kwestie denken.

zaterdag 23 en woensdag 27 maart zijn er opnamen gemaakt bij Ons Genot. De video staat op youtube, zie Ons Genot in gevaar

Volkstuinpark is groene parel maar staat toch onder druk

Volkstuinparken zijn groene bakens van rust en biodiversiteit in verstedelijkt gebied. Waar steeds meer mensen van genieten. Dit soort unieke plekken moet je koesteren en beschermen. Toch staan ze menigmaal onder druk vanwege woningbouwplannen.
Ons Genot in Utrecht is zo’n volkstuinpark dat onzeker is over de toekomst. Ze zijn er per toeval achter gekomen dat In de Utrechtse omgevingsvisie Overvecht hun voortbestaan ter discussie staat. Maar liefst 8,6 hectare tuinen dreigen te moeten verdwijnen vanwege de aanleg van sportvelden in een nieuw te bouwen wijk. De volkstuinders van Ons Genot gaan hiertegen in het verweer en worden daarbij ondersteund door de landelijk belangenbehartiger AVVN samen natuurlijk tuinieren.

Brandbrief
AVVN heeft een brandbrief naar het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd waarin zij oproept om het volkstuinpark te erkennen en te waarderen op haar groenkwaliteiten, biodiversiteit, recreatieve en sociale functie en zich uit te spreken over behoud van het volkstuinpark op de huidige locatie.

Dat zou niet meer dan terecht zijn. Het tuinenpark bestaat al vanaf 1963, de tuinen en het omliggende plantsoenachtige groen is tot volle wasdom gekomen en vormt een oase voor inheemse en natuurvriendelijke planten en dieren. Het volkstuinpark draagt fundamenteel bij aan de stedelijke biodiversiteit, vermindering van het hitte-eilandeffect en aan waterinfiltratie en -opvang.

Volkstuinieren is een sociaal gebeuren. Als Ons Genot verdwijnt zijn daarvan veel mensen de dupe: de 200 volkstuinders en hun gezinnen, vrijwilligers van buiten de vereniging die zich op het volkstuinpark inzetten en natuurlijk de vele bezoekers zoals de lunchpauzewandelaars van bedrijventerrein Nieuw Overvecht.

Ons Genot en volkstuinparken horen in de wijk
AVVN pleit er voor om het prachtige stuk natuur en beleefgroen van Ons Genot onlosmakelijk onderdeel te laten zijn van de nieuw te bouwen wijk – met alle groen- en recreatiefuncties die zij daarvoor biedt.

Het is volgens AVVN een raadsel waarom een groene parel als Ons Genot, met al haar voordelen voor de gemeenschap én met een langlopend huurcontract met de gemeente toch opeens op de tocht komt te staan. Heeft de gemeente nog wel een goed beeld van de meerwaarde van volkstuinen? AVVN nodigt het College uit voor een hernieuwde kennismaking met het volkstuinieren. Een bezoek aan Ons Genot past daar mooi in.

Oprukkende stad bedreigt volkstuinvereniging: ‘Als we weg moeten, ga ik huilen’

© Tuindersvereniging Ons genot
Utrecht – Het zou een feestelijk jaar moeten zijn voor tuindersverenging Ons Genot in Overvecht, met het 70-jarig jubileum in het verschiet. Maar de tuinders maken zich zorgen, want de tuinen moeten misschien plaatsmaken voor sportvelden. “Ons Genot moet onze rust blijven”.
Het gebied rondom bedrijventerrein Overvecht wordt in de toekomst uitgebreid met woningen. De gemeente wil 5000 woningen bouwen. En dat betekent ook een uitbreiding van sportcomplex Overvecht. Een van de opties voor die uitbreiding is op de plek van de tuindersvereniging Ons Genot in Overvecht.
“Mensen investeren tijd en geld in een huisje en een stuk land. Dat we plotseling te horen krijgen dat je misschien weg moet, zorgt voor veel stress,” zegt bestuurslid Ellis Steenbergen. De vereniging biedt dit jaar zeventig jaar ruimte aan zo’n 200 tuinierende leden.

Een nieuwe locatie

Afgelopen januari informeerde de gemeente het bestuur over de mogelijke verplaatsing van de tuinen. Maar de keuze is nog niet gemaakt, zegt de gemeente Utrecht. Voor de uitbreiding van sportcomplex Overvecht Noord staan drie opties: uitbreiden in de wijk, aanleg van sportvelden in het Noorderpark of uitbreiding in de richting van Volkstuinencomplex Ons Genot, waar bij de tuinen worden verplaatst naar het Noorderpark.
De tuinders krijgen in het laatste geval dus een nieuwe locatie aangewezen, verzekert de gemeente Utrecht de tuinders. Steenbergen vertrouwt het nog niet helemaal. “Wij krijgen een kleiner stuk land en worden dan in stukken gehakt en verplaatst over de wijk. Wij hebben het idee dat de vorm van onze vereniging dan verandert. Dat het niet meer een gemeenschap is. “
Ook vreest de vereniging voor teruglopende inkomsten, vertelt voorzitter Harry de Groot. “Wij denken dat een groot deel van onze leden niet mee gaat naar een nieuwe plek. Misschien mogen er geen huisjes meer op de percelen. Dan betekent dit een terugloop van de wachtlijst.” Een plek op het complex is namelijk niet gratis. Alle leden betalen een startbedrag tussen de 2500 en 6000 euro. Afhankelijk van de kwaliteit van het huisje op het stukje land.

Donkere wolk

In een reactie schrijft de gemeente dat ze een brief, online en digitaal, naar 18.000 adressen in Overvecht hebben verstuurd, met de oproep om mee te praten en te denken. De gemeente betreurt het dat ze Ons Genot hiermee niet hebben bereikt.
Hoewel er inmiddels wel een gesprek met de gemeente is geweest, blijft de zorg om het voortbestaan als een donkere wolk boven de tuindersvereniging hangen. “Als we geen mensen meer op de wachtlijsten krijgen voor een tuin, verpaupert het terrein en dan kunnen we de huur niet meer betalen.” Ook een nieuwe plek, zonder de vele ruimte en belangrijke huisjes zien de bestuursleden niet zitten. “We zitten hier met zoveel plezier, dit is onze oase van rust.”

Op 22 maart vroeg in de ochtend was Robert Jan Booij bij ons op de vereniging om samen met Harry (voorzitter) en Elles (secretaris) een rondje over ons complex te lopen en te praten over de op handen zijnde plannen voor Overvecht Noord.

De links naar de interviews tref je onderstaand aan:

Utrecht is Wakker – RTV Utrecht het nieuwsitem vind je om 7.39 uur

Utrecht is Wakker – RTV Utrecht het nieuwsitem vind je om 8.38 uur

Leden van Ons Genot in Overvecht, één van de oudste tuinverenigingen van Utrecht.                                      foto door Angeliek de Jonge © Angeliek de Jonge

Tuinvereniging Ons Genot in zak en as: na 50 jaar dreigt gedwongen vertrek

De leden van Amateur Tuinvereniging Ons Genot zitten in de stress: de kans bestaat dat ze na 50 jaar hun tuintjes in Overvecht moeten verlaten. Op hun terrein komen mogelijk sportvelden.

Eind april vorig jaar kregen 18.000 adressen in Overvecht het wijkbericht met de nieuwe plannen voor Overvecht in de brievenbus. Met daarmee ook de plannen voor de grond waar de leden van tuinvereniging Ons Genot op tuinieren. Er moeten in Overvecht drie à vier sportvelden bijkomen. Dit kan met een uitbreiding van sportcomplex Overvecht Noord, maar dan moeten de volkstuinen verhuizen naar het Noorderpark.

Op en in het land genesteld

De vereniging bestaat al zeventig jaar, telt tweehonderd leden en is één van de oudste tuinverenigingen van Utrecht. Al meer dan vijftig jaar zitten ze aan de 2e Polderweg in Overvecht. Bij de vereniging kun je gezamenlijk tuinieren, er is een paddenpoel en een blote voetenpad.

De biodiversiteit op het complex is de afgelopen jaren gegroeid. Steeds meer dieren, planten en micro-organismes hebben zich op en in dat stuk land genesteld. De slootjes op het terrein hebben natuurlijke oevers die ook zorgen voor extra wateropslag. Er is een wormenhotel, een insectenmuur en een imker heeft er zijn korven staan. De gebruikers noemen het een ‘uniek stuk openbaar groen in de stad’.

Miscommunicatie van de gemeente

Maar de vereniging zelf kreeg de plannen pas in januari van dit jaar te horen via een lid die de wijkbrief wel had gekregen. Door miscommunicatie van de gemeente stond het adres van Ons Genot niet op de lijst.

En dat blijkt niet zonder gevolgen. ,,Het zorgt voor enorme stress op de vereniging”, vertelt Elles van Steenbergen, secretaris bij Ons Genot. ,,Leden denken erover zich uit te schrijven omdat ze bang zijn hun stuk grond te verliezen. Nu kunnen ze er nog wat aan verdienen als ze hun tuinhuisje verkopen, maar als we inderdaad weg moeten, is dat niet meer mogelijk.”

We hebben in een brief kunnen aangeven waarom het zo belangrijk is dat wij op de 2e Polderweg blijven zitten

Elles van Steenbergen, secretaris Ons Genot – 

 

,,Als we het eerder hadden geweten, hadden we ook gelijk kunnen aangeven dat het niet realistisch is om de volkstuinen te verplaatsen”, gaat van Steenbergen verder. ,,De volkstuinen zorgen voor een vergroting van biodiversiteit. En die biodiversiteit groeit al vijftig jaar op deze plek. Mensen kan je meenemen naar een nieuwe plek, maar de biodiversiteit zijn we dan helemaal kwijt.”

Op waarde schatten

Er is inmiddels een gesprek geweest met de gemeente Utrecht. Daarin bood de ze haar excuses aan voor de gebrekkige communicatie. Toch blijft de zorg om het voortbestaan als een donkere wolk boven de tuinvereniging hangen. ,,We hebben in een brief kunnen aangeven waarom het zo belangrijk is dat wij op de 2e Polderweg blijven zitten”, gaan Van Steenbergen verder. ,,We hopen dat de gemeente ons op waarde zal schatten.”

De gemeente Utrecht laat weten dat er nog geen officiëel besluit is genomen over de toekomst van het gebied. Dat gebeurt ergens in de komende tijd, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

De gebruikers van het het volkstuinencomplex hoeven zich nog niet uit te schrijven. Er zijn twee andere mogelijkheden voor de locatie van de sportvelden, geeft de woordvoerder aan. De bestaande sportcomplexen in de wijk kunnen worden uitgebreid en er lijkt ook ruimte te zijn om in het Noorderpark sportvelden aan te leggen.

,,Als er uiteindelijk toch gekozen zou worden voor verplaatsing van volkstuinen, wat dus nog niet beslist is, worden er voorwaarden opgesteld. Dat doen we dan uiteraard ook in samenspraak met belanghebbenden”, aldus de woordvoerder.

Beste tuinleden,

In een eerder nieuwsbericht hebben wij jullie op de hoogte gebracht van de Omgevingsvisie Overvecht, die in de maak is. En waarin de denkrichting omschreven wordt om Ons Genot plaats te laten maken voor sportvelden.

Wij gaven duidelijk aan dat er op dit moment geen reden tot paniek is en dat is nog steeds zo!!

Na overleg met het AVVN hebben wij besloten dat het wel nu tijd is om wat ‘herrie’ te maken zodat ook ‘de politiek’ weet wat er speelt. Dit betekent dat wij vandaag, maandag 18 maart, een persbericht uitdoen naar diverse media in Utrecht. De wijken Overvecht en Zuilen hebben hierin onze speciale aandacht aangezien hier onze meeste leden woonachtig zijn.

Onderstaand treffen jullie het persbericht aan, via de groene downloadlink (NU VIND JE HET PERSBERICHT IN HET ONDERSTAANDE NIEUWSITEM). Wij vragen jullie allemaal om onze vereniging te helpen door dit bericht door te sturen naar zoveel mogelijke media.

We hopen op deze manier ‘reuring’ te creëren, die zal zorgen voor het ombuigen van de omgevingsvisie en Ons Genot te laten voortbestaan op de huidige locatie.

Vriendelijk groet,

Bestuur Ons Genot

Donkere wolken boven 70-jarige tuindersvereniging Ons Genot:

moet het complex straks wijken voor sportvelden?

De Utrechtse amateurtuindersvereniging Ons Genot viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. Ondanks dat de voorbereidingen voor dit jubileum in volle gang zijn, zijn er grote zorgen over het voortbestaan. Dit heeft alles te maken met de gemeentelijke Omgevingsvisie Overvecht.

Het bestuur van Ons Genot is pas in januari geïnformeerd over de plannen van de gemeente en is niet op de hoogte gesteld of betrokken bij het voortraject.

Hoewel er inmiddels wel een gesprek is geweest met de gemeente, blijft de zorg om het voortbestaan als een donkere wolk boven de tuindersvereniging hangen. Het complex aan de 2Polderweg biedt niet alleen ruimte aan de 200 leden om te tuinieren maar zorgt ook voor een uniek stuk openbaar groen van ruim 8ha aan de rand van bedrijventerrein Overvecht. Alleen al hierom mag het complex, in deze tijd waarin ‘groen’ steeds belangrijker wordt, niet worden opgeofferd.

De biodiversiteit is in de afgelopen jaren enorm toegenomen en Ons Genot richt zich steeds meer op natuurlijk en gezamenlijk tuinieren. Er zijn natuurlijke oevers die zorgen voor extra wateropslag, er is een paddenpoel en een blote voeten pad. Ook is er een wormenhotel, een insectenmuur en heeft een imker zijn korven bij Ons Genot staan, waardoor wij honing ‘uit eigen tuin’ kunnen aanbieden. Inmiddels is ook de Zadenbibliotheek Utrecht op het terrein gevestigd.

Het complex is van april tot en met oktober overdag geopend voor onder meer wandelaars en ouders met kinderen (er zijn een speeltuin en een jeu-de-boules baan op het terrein). Op zaterdag is het Polderhuis geopend voor een kopje koffie of een lunch voor zowel leden als bezoekers.

Steeds meer (jonge) mensen uit Utrecht weten de weg naar Ons Genot te vinden en hopen op een tuin om hun eigen groente, fruit en planten te kweken. Hierdoor werken we met een wachtlijst en zijn de leegkomende tuinen snel weer gevuld.

Voor onze leden, onze omgeving, bezoekers én voor onze verenging zie zich al 70 jaar inzet voor dit unieke stuk groen, willen we de zekerheid dat we ook in de toekomst op deze plek mogen blijven.

————————————————————————————————————————-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Harry de Groot, voorzitter (06 38 32 64 69) of Elles van Steenbergen (06 29 49 98 35)

Onderstaand document is op 15 februari 2024 verzonden aan de projectleider van de Omgevingsvisie Overvecht. In dit document wordt omschreven wie Ons Genot is, wat we doen en hoe we het doen. Dit om inzicht te geven in de waarde die atv Ons Genot toevoegt aan de omgeving en de gebruikers van het gebied.

bijlage Het hoe en wat van atv Ons Genot

Deze presentatie is eind vorig jaar gehouden. Door een vervelende samenloop van omstandigheden is onze vereniging niet op de hoogte gesteld of benaderd om in dit voortraject aan te sluiten. De betrokken partijen  betreuren dit allen ten zeerste.

de betrokken partijen zijn:

  • projectteam Omgevingsvisie Overvecht
  • Gemeente Utrecht, is eigenaar van de grond, deze wordt beheerd door de afdeling vastgoed
  • AVVN natuurlijk tuinieren, is de huurder van de grond
  • atv Ons Genot, gebruiker van de grond

We nemen deze afbeeldingen hier op om duidelijker te maken wat de denkrichtingen zijn.

 

Hiernaast zie je pagina 21 uit de presentatie.

Ondertussen wordt nader onderzocht of de locatie Noorderpark toch gebruikt kan worden voor sportvelden of verplaatsing van Ons Genot. Dit heeft te maken met de Unesco werelderfgoed status van het Fort.

Anders blijven er nog maar 2 opties over (b en c) en die zien er niet goed uit voor onze vereniging.

 

 

 

Op deze pagina zie je de sportvelden bij nr. 1 al ingetekend op ons terrein.

 

 

 

 

 

Ben je geïnteresseerd in de rest van de presentatie, lees dan verder Presentatie Denk Mee bijeenkomsten november 2023.

Omgevingsvisie Overvecht

Afgelopen woensdag, 31 januari, heeft een gesprek plaatsgevonden over deze omgevingsvisie.

Hierbij waren aanwezig:

• de projectleider van de omgevingsvisie Overvecht
• Gemeente Utrecht (eigenaar van de grond, vertegenwoordigd door de afdeling vastgoed)
• AVVN samen natuurlijk tuinieren (huurder van de grond)
• en het bestuur Ons Genot (gebruiker van de grond, onderhuurder).

Aanleiding hiervoor was het feit dat wij (vastgoed, AVVN en Ons Genot) niet op de hoogte gebracht of uitgenodigd zijn om aan het voortraject deel te nemen. De projectleider heeft hiervoor zijn excuses aangeboden.

De Omgevingsvisie geeft een toekomstig beeld van hoe Overvecht er in 2040 uit moet zien
De 5 gebieden waarop bedacht wordt, zijn:
• Wonen en voorzieningen, het creëren van 5000 nieuwe woningen
• Groene en prettige buurten, herkenbare, veilige buurten, buiten spelen, sporten, elkaar ontmoeten en ontspannen
• Verkeer en bereikbaarheid, goede verbinding binnenstad en andere wijken, minder auto’s, meer OV, meer ruimte voor groen, lopen en fietsen
• Werk en werkplekken, het creëren van 3000 extra arbeidsplaatsen
• Klimaat en energie, windmolens, zonnevelden en warmte uit de bodem.

Nogal vaag

De omgevingsvisie behelst, volgens de projectleider, enkel denkrichtingen. Dit betekent dat er nu géén concrete beslissingen genomen worden, in ieder geval niet over sport en groen. Hierdoor blijft het plan voor ons heel vaag en kunnen wij dus op dit moment niets zeggen over de toekomst.

Wat speelt er nog meer

Het is nu al bekend dat de gemeente Utrecht geen geld heeft om al deze plannen uit te voeren. Het enige dat zal gaan starten is de aanpak van de riolering met de bovenliggende straten, hier is geld voor gereserveerd.
Voor alle andere plannen moet nog geld gezocht en gevonden worden, dus landelijk, van de provincie of belanghebbende organisaties.

Planning

Het plan wordt in het voorjaar voorgelegd aan de wethouders, daarop wordt het aangepast en bekend gemaakt en volgen er 6 weken waarin belanghebbende een zienswijze kunnen inleveren, dit gaan wij absoluut doen. In december komt het plan dan voor de gemeenteraad.

Dat is allemaal best snel. De komende 2 weken gebruiken wij om, samen met het AVVN, aan te tonen waarom Ons Genot zou moeten blijven en ook waarom op de huidige locatie. Wij moeten onze ‘waarde voor de omgeving’ aantonen. Dit zijn zaken als de biodiversiteit en maatschappelijke betrokkenheid, recreatief medegebruik.

Waar staan we nu

Moet Ons Genot plaatsmaken voor sport

Nog onbekend. Dit besluit wordt vooruit geschoven. Wij verwachten niet de komende 10 jaar te moeten verplaatsen of beëindigen.

Reden tot paniek

Nee. Er is nu geen reden tot paniek.
De politiek zal moeten beslissen en wij weten dat lang niet iedereen voor het verplaatsen van onze tuindersvereniging is. Het is zomaar mogelijk dat er besloten wordt dat wij moeten blijven, ook op basis van het groen in de wijk.

Vervolgstappen

Wij schrijven nu eerst aan een document waarin wij aangeven wat de waarde van onze vereniging en het terrein is. En hierbij kunnen jullie ons helpen door te laten weten wat jullie de belangrijkste zaken vinden op onze vereniging. Bijv. welke speciale planten, dieren er zijn op jullie tuin of zie je op de vereniging. Ook de maatschappelijke inbedding is belangrijk om te noemen.

Conclusie: we moeten waakzaam zijn, maar er is geen enkele reden tot paniek.

We houden jullie van alle stappen op de hoogte.