Uitnodiging bijeenkomst Groen Beheer 22 februari

Op zaterdag 22 februari as. verzorgt Hedwig de Gilde, onze teamleider Groen, een informatiebijeenkomst over het onderhoud van het groen op ons complex. Aanleiding is het Groenbeheerplan, waarin de praktische uitvoering van het Groenvisieplan staat omschreven.

Het betreft een informele bijeenkomst waarin Hedwig het Groenbeheerplan bespreekt en duidelijk maakt wat voor onderhoud nodig is om nog jaren te genieten van ons tuincomplex. Tijdens de bijeenkomst is alle ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën.

De bijenkomst start om 14.00 uur je bent vanaf 13.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee.

Zowel het Groenvisieplan als het Groenbeheerplan zijn te downloaden bij Team Groen