ALV 11 juni jl.

Zaterdag 11 juni vond de 1ste Algemene Ledenvergadering van 2022 plaats. Dit was de eerste keer dat de ALV hybride georganiseerd werd. Je kon online met de vergadering meekijken en aan de vergadering deelnemen.

Voor het team was dit natuurlijk een hele uitdaging om te organiseren maar met hulp van diverse leden is dit uitstekend gelukt!

Alle voorstellen zijn aangenomen en de commissieleden zijn verkozen.

Dit jaar was er een quorum nodig omdat de concept-statuten op de agenda stonden en dat is ruim gehaald. Er zijn 126 stemmen uitgebracht, dit is 65% van de leden, en dit is ruim boven de 50% die benodigd was. 89% van de geldig uitgebrachte stemmen heeft ingestemd met de concept-statuten. En ook dit is ruim boven de 66,6% die benodigd was.

Het verslag van de ALV mag je uiterlijk 31 juli 2022 in je mailbox ontvangen.

In het najaar zal de 2e ALV plaatsvinden, hier worden de financiën van de vereniging behandeld. Onze leden ontvangen hiervoor een officiële uitnodiging.