AVVN voor tuinleden

Naar aanleiding van hun jaarcongres heeft het AVVN een flyer een flyer samengesteld waarop zij aangeven wat AVVN kan betekenen voor tuinleden

AVVN schreef in hun nieuwsbericht Bestuur het volgende: het bestuursverslag, het financieel jaarverslag en de herziene begroting voor 2022 en begroting 2023 zijn goedgekeurd. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke voorstellen goedgekeurd:

 • Het collectieve lidmaatschap
  Het huidige lidmaatschap (standaard – groei) wat jullie nu hebben, blijft ongewijzigd het collectieve lidmaatschap. De differentiatie van lidmaatschappen is hiermee van de baan. Hiermee geven we invulling aan wat onze leden bij een peiling aangaven.
 • Contributie voor 2023 is bekend
  We zijn verheugd dat het voorstel voor aanpassing van de contributie is aangenomen. Zo kunnen we de organisatie weer financieel gezond krijgen en de vernieuwing voortzetten.

  De contributie voor 2023 zal worden: €29,80 
 • Ruud is hernoemd als voorzitter van AVVN samen natuurlijk tuinieren
  Wat waren wij blij toen Ruud Grondel met een overtuigende meerderheid werd herkozen als voorzitter! Bedankt Ruud, dat je je wederom wil inzetten voor AVVN!

Jullie vinden de voorstellen, zoals behandeld tijdens de ALV, op onze website: jaarstukken.avvn.nl