Aanpassingen i.v.m. Covid-19

Beste tuinleden,

Naar aanleiding van de persconferentie inzake het covid19-protocol van hedenmiddag, hebben wij besloten om in ieder geval t/m 31 maart:

  • de Tuinwerkdiensten op zaterdag te laten vervallen
  • evenals de Bikkelgroep op woensdag
  • de Kantine, de Winkel en het Kantoor zullen gesloten blijven

Zijn er dringende zaken of heb je vragen, neem dan contact op via secretariaat@ons-genot.nl

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur Ons Genot